HOME커뮤니티사진갤러리
  2023 제1회 정기연주회 아마레합창단   23-11-27 13:47:52
  남동문화원   48


■ 일시: 2023년 11월 25일(토) 오후 5시

■ 장소: 스페이스 더꿈(인천 중구 반달로 14번길 14) 2층


정기연주회_1-min.jpg [1491265 byte]
정기연주회_2-min.jpg [659580 byte]
정기연주회_3-min.jpg [1319062 byte]
정기연주회_4-min.jpg [1004185 byte]
정기연주회_5-min.jpg [1466917 byte]
2023 지역전통문화 도당제 [장수동]
다음글 없음등록글 : 206 건 [ 페이지 1 / 14 ]
206 |   2023 제1회 정기연주회 아마레합창단  | 남동문화원 | 23-11-27 | 48
205 |   2023 지역전통문화 도당제 [장수동]  | 남동문화원 | 23-11-27 | 59
204 |   2023 지역전통문화 도당제 [구월1동]  | 남동문화원 | 23-11-27 | 65
203 |   2022년 제6회 남동문화생태누리길 걷..  | 남동문화원 | 22-11-02 | 368
202 |   2022 지역전통문화 도당제 [도림동]  | 남동문화원 | 22-10-12 | 317
201 |   2022년 제22회 소래포구축제 주민자치..  | 남동문화원 | 22-10-12 | 403
200 |   2022년 제22회 소래포구축제 참여 사..  | 남동문화원 | 22-10-12 | 314
199 |   2022 지역전통문화 도당제  | 남동문화원 | 22-07-29 | 360
198 |   제9회 전국 골든에이지 합창경연대회 ..  | 남동문화원 | 22-07-25 | 407
197 |   2022 이야기가 있는 문화유적답사 부..  | 남동문화원 | 22-06-27 | 375
196 |   2022 이야기가 있는 문화유적답사 부..  | 남동문화원 | 22-06-27 | 381
195 |   2022 내 고장 문화탐방 '강화나들이..  | 남동문화원 | 22-06-21 | 375
194 |   2022년 제1회 장수동 은행나무 축제  | 남동문화원 | 22-06-16 | 433
193 |   2022년 <내 고장 남동구의 기억을 찾..  | 남동문화원 | 22-06-16 | 438
192 |   2022년 제19차 정기총회 및 이사회  | 남동문화원 | 22-03-07 | 499
 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14